Written by 9:18 pm Διάφορα, Επιστημονικά Νέα

Καινοτομίες στην οδοντιατρική αποκατάσταση

Στον οδοντιατρικό χώρο εμφανίζονται σημαντικές καινοτομίες για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας της οδοντιατρικής περίθαλψης. Η ζήτηση των καταναλωτών, η τεχνολογία της πληροφορίας, η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI), καθώς και μια μεταβολή των τιμών μιας ολόκληρης γενιάς επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η οδοντιατρική φροντίδα.

Καινοτομίες στην οδοντιατρική αποκατάσταση

Στον οδοντιατρικό χώρο εμφανίζονται σημαντικές καινοτομίες για διάφορους λόγους, αλλά κυρίως στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας της οδοντιατρικής περίθαλψης. Η ζήτηση των καταναλωτών, η τεχνολογία της πληροφορίας, η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI), καθώς και μια μεταβολή των τιμών μιας ολόκληρης γενιάς, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η οδοντιατρική φροντίδα. Η εξέταση του επιπέδου της ποιότητας και των αποτελεσμάτων των ασθενών γίνεται με τη συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων, τα οποία δίνουν μια σαφή εικόνα της διαδικασίας από τη διάγνωση ως την θεραπεία. Τα δεδομένα συλλέγονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, με την πιο πολύτιμη πηγή να είναι το ηλεκτρονικό οδοντιατρικό αρχείο, το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία του ασθενούς. Άλλες πηγές είναι επίσης οι ακτινογραφίες, αξονικές τομογραφίες, ενδοστοματικές εικόνες, ακόμη και μια θεραπεία ελαφράς αποκατάστασης.

Τομείς εστίασης για την εξέλιξη της οδοντικής αποκατάστασης

Η ολική μεταμόρφωση της οδοντιατρικής αποκατάστασης, που οδήγησε στις καινοτομίες για τη βελτίωση της ποιότητας της θεραπείας, οφείλεται σε δύο τομείς εστίασης. Στα οδοντικά υλικά και στην αποτελεσματικότητα του φωτοπολυμερισμού και την εξέλιξη των τεχνικών συγκόλλησης. Οι οδοντίατροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες μεθόδους για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση της συγκόλλησης, αλλά πως θα ξέρουμε πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα υλικά και οι τεχνικές, αν δεν μελετηθούν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αποτελέσματα; 

Για παράδειγμα, ο φωτοπολυμερισμός θεωρείται μια απλή διαδικασία. Ο οδοντίατρος προετοιμάζει το δόντι για την αποκατάσταση, την τοποθετεί και την συγκολλεί με μια συσκευή φωτοπολυμερισμού. Οι περισσότερες συσκευές έχουν ακουστικό χρονοδιακόπτη, ωστόσο το ηχητικό σήμα δεν σημαίνει ότι το υλικό της ρητίνης έχει συγκολληθεί πλήρως. Μόνο ότι έχει παρέλθει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Καθώς η συσκευή παλιώνει, μπορεί να προκύψουν ζητήματα, όπως αποδυνάμωση του φωτός, λόγω της φθοράς του αισθητήρα φωτός οπτικών ινών και θραύση της κεφαλής. Το αποτέλεσμα είναι, οι αποκαταστάσεις να φαίνονται σπασμένες, αποχρωματισμένες, να έχει αλλοιωθεί η μορφή τους ανατομικά, να μην έχουν συγκολληθεί καλά και να επανεμφανίζουν τερηδόνα. Τα πιο συχνά συμπτώματα, που μαρτυρούν την αποτυχία μιας αποκατάστασης, είναι η θραύση της και η τερηδόνα. Επομένως, όταν ο οδοντίατρος συναντά ένα περιστατικό αποτυχημένης αποκατάστασης, μπορεί να υπολογίσει πως προέκυψε και να προσαρμόσει την θεραπεία του. 

Το κλειδί της επιτυχίας

Το κλειδί για την επιτυχία της τοποθέτησης οδοντικών αποκαταστάσεων ρητίνης είναι η διαχείριση του συνόλου τεσσάρων μεταβλητών που αναφέρονται ως λίστα ελέγχου CORE. Το CORE περιλαμβάνει: χαρακτηριστικά φωτοπολυμερισμού (Curing light characteristics), τεχνική του χειριστή (Operator technique), χαρακτηριστικά αποκατάστασης (Restoration characteristics, συμπεριλαμβανομένης της θέσης, του μεγέθους και του βάθους της κοιλότητας), και την ενεργειακή απαίτηση (Energy requirement) της αποκατάστασης που χρησιμοποιείται (η οποία επηρεάζεται από το χρώμα της αποκατάστασης και το φάσμα της εκπομπής του φωτός, που χρειάζεται για να ταιριάζει με το πρότυπο). Κάθε μεταβλητή της λίστας ελέγχου CORE είναι σημαντική για την επίτευξη μιας επαρκούς αποκατάστασης, αλλά  η ποιότητα και η ποσότητα της φωτεινής ενέργειας που απαιτείται είναι καθοριστική. 

Ο ανεπαρκής φωτοπολυμερισμός μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τις φυσικές ιδιότητες της ρητίνης. Η μείωση της αντοχής και της βιοσυμβατότητας του δεσμού της αποκατάστασης με το δόντι και η πιθανή ανάπτυξη βακτηρίων εντός της, είναι κάποιες από αυτές τις συνέπειες. Από την άλλη, ο υπερβολικός φωτοπολυμερισμός μπορεί να προκαλέσει θερμική βλάβη στον πολφό ή σε άλλους στοματικούς ιστούς που εκτίθενται στο φως. Για να διασφαλιστεί ότι η αποκατάσταση θα είναι επιτυχημένη, πρέπει τα υλικά να ταιριάζουν με τη συσκευή φωτοπολυμερισμού, για να παρέχεται η σωστή ακτινοβολία, η σωστή διάρκεια έκθεσης και το σωστό φάσμα εκπομπής του φωτός. Ωστόσο, έχοντας στη διάθεσή μας ένα τόσο μεγάλο εύρος αυτών, η βέλτιστη αντιστοίχιση τους είναι πρακτικά αδύνατο να επιτευχθεί. Κάθε μάρκα υλικού αποκατάστασης και κάθε απόχρωση αυτής της μάρκας, έχουν διαφορετικές ενεργειακές απαιτήσεις για τον πολυμερισμό του υλικού και οι περισσότεροι κατασκευαστές δεν καθορίζουν ποιο είναι το βέλτιστο ποσοστό ενέργειας.

Οι νέες τεχνολογίες

Προκειμένου να δώσει λύση στο πρόβλημα, η Bluelight Analytics, μια εταιρεία από τον Καναδά στην πρώτη γραμμή της τεχνολογίας μέτρησης του φωτός, ανέπτυξε το CheckUp και το CheckMARC (Managing Accurate Resin Curing), δύο σχετικά νέες καινοτομίες, που βελτιώνουν τα αποτελέσματα του φωτοπολυμερισμού για τους οδοντιάτρους παγκοσμίως.

CheckUp

Το CheckUp είναι ένα οδοντικό ραδιόμετρο που παρέχει στους οδοντίατρους εξατομικευμένα στοιχεία και ακριβείς χρόνους για τον πολυμερισμό οποιουδήποτε συνδυασμού υλικών και φωτός. Η συσκευή αυτή βασίζεται στη μηχανική μάθηση για να ρυθμίσει ένα μη γραμμικό φασματικό αισθητήρα και τα φαινόμενα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του φωτός και του μετρητή. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή Bluelight, το ραδιόμετρο CheckUp βοηθά τους οδοντίατρους να βελτιώσουν τα αποτελέσματα των αποκαταστάσεών τους.

CheckMARC

Το CheckMARC είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία που παρέχει στους οδοντιάτρους γρήγορες, ακριβείς και τεκμηριωμένες επαλήθευσεις της απόδοσης του φωτός μιας συσκευής φωτοπολυμερισμού σε ένα οδοντιατρείο. Η υπηρεσία αυτή συντάσσει μια αναφορά, η οποία περιγράφει λεπτομερώς την μέτρηση της απόδοσης της ακτινοβολίας που διενεργείται, σε σύγκριση με τις οδηγίες που δίνει ο κατασκευαστής, για περαιτέρω παραπομπές. Αν παρατηρηθούν αλλαγές στην απόδοση του φωτός, τα στοιχεία αυτά θα συμπεριλαμβάνονται στην αναφορά, έτσι ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Το CheckMARC είναι η μόνη επαγγελματική υπηρεσία δοκιμής φωτός που χρησιμοποιεί AI, σε συνδυασμό με μια παγκόσμια βιβλιοθήκη δεδομένων, για να ταιριάζει την συσκευή με κάθε μάρκα και απόχρωση των υλικών, ώστε να παρέχει τα βέλτιστα αποτελέσματα. Με αυτές τις καινοτομίες, η Bluelight δίνει στους οδοντιάτρους τις κλινικές γνώσεις που χρειάζονται, για να τους βοηθήσουν να προσφέρουν την βέλτιστη θεραπεία στους ασθενείς τους και να διενεργούν ανθεκτικές αποκαταστάσεις.

Ο φωτοπολυμερισμός είναι μόνο ένα μικρό μέρος της διαδικασίας αποκατάστασης, αλλά έχει υπερβολική επίδραση στο συνολικό αποτέλεσμα. Με το ευρύ φάσμα των διαθέσιμων δεδομένων για τον φωτοπολυμερισμό και την ικανότητα αντιστοίχισης των συσκευών σε συγκεκριμένα οδοντικά υλικά, αυτές οι καινοτομίες εκτοπίζουν την υπάρχουσα οδοντιατρική βιομηχανία και την τεχνολογία δημιουργώντας κάτι νέο, πιο αποτελεσματικό και χρήσιμο για την οδοντιατρική πρακτική.

Πηγή: Dentistry IQ

Διαβάστε ακόμη: https://www.dentalalert.gr/pos_na_xekinisete_tin_kariera_sas_stin_epoxi_tis_pandimias/

(Visited 106 times, 1 visits today)

Last modified: July 28, 2022

Close