Written by 8:28 μμ Διάφορα

Ομιλία του Υπουργού Υγείας στη συνέντευξη Τύπου για παρουσίαση της παροχής Υπηρεσιών Σχολιατρικής στα ιδιωτικά σχολεία

Παροχή Σχλιατρικης Υπηρεσίας στα ιδιωτικά σχολεία

“Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ποικίλων στρατηγικών και προγραμμάτων αφιερωμένων στην προστασία και προαγωγή της υγείας των παιδιών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας. Βασικό μέλημά μας παραμένει η ενίσχυση των δράσεων για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στον τομέα της υγείας, βάσει και της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Προς τούτο, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και τους εμπλεκόμενους Συνδέσμους Ιδιωτικών Σχολείων έχει ετοιμάσει σειρά προτάσεων ώστε να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκών Σχολιατρικής, των σχολείων του Ιδιωτικού τομέα.
Η εφαρμογή των μέτρων θα αρχίσει με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2015-2016 και αναμένεται να καλύψει περίπου 14.000 μαθητές των ιδιωτικών σχολείων.
Τα μέτρα αυτά είναι:
(1) Πρώτο μέτρο.
Η πρόληψη σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων και η ευαισθητοποίηση των γονέων για τη σημασία της πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών με τα βασικά, για την ηλικία τους, εμβόλια. Για τον σκοπό αυτό οι γονείς των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α’ Δημοτικού, Α’ Γυμνασίου, Α’ Λυκείου και οι νέοι μαθητές, θα καλούνται, κατά την εγγραφή των παιδιών τους στο σχολείο, να υποβάλλουν συμπληρωμένη τη Βεβαίωση Εμβολιαστικής Κάλυψης Παιδιού. Το συμπληρωμένο έντυπο μπορεί να εξασφαλίζεται από τον παιδίατρο του παιδιού ή από τα Κέντρα Μητρότητας και Παιδιού ή Κέντρα Εμβολιασμού του δημόσιου τομέα. Φέτος, ως η πρώτη χρονιά εφαρμογής, το μέτρο θα ισχύσει για όλους τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων.
Κάτω από το ίδιο μέτρο εντάσσεται και η ενίσχυση της συνεργασίας του Υπουργείου Υγείας με τα σχολεία του ιδιωτικού τομέα για εφαρμογή της διαδικασίας ελέγχου και διερεύνησης περιπτώσεων λοιμωδών νοσημάτων στο σχολείο.
(2) Δεύτερο μέτρο.
Η προώθηση της ομοιομορφίας ως προς τη θεματολογία που καλύπτεται στα προγράμματα Αγωγής Υγείας, που εφαρμόζονται στα σχολεία του δημοσίου. Προς τούτο, το Υπουργείο Υγείας έχει αποστείλει σχετική ενημέρωση προς τους Συνδέσμους Σχολείων Ιδιωτικού Τομέα για τη θεματολογία Αγωγής Υγείας που εφαρμόζει η Σχολιατρική Υπηρεσία και έχει αναλάβει τη συμμετοχή και εμπλοκή των σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης σε θεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα αγωγής και προαγωγής της υγείας που πραγματοποιούνται για τους λειτουργούς της Σχολιατρικής Υπηρεσίας.
(3) Τρίτο μέτρο.
Η δωρεάν παραχώρηση του αναγκαίου φαρμακευτικού υλικού και των αναλωσίμων για αντιμετώπιση ατυχημάτων στον σχολικό χώρο. Η παροχή του υλικού θα γίνει βάσει διαδικασίας και καταλόγου της Σχολιατρικής Υπηρεσίας.
(4) Τέταρτο μέτρο.
Εφαρμογή δύο προγραμμάτων Οδοντιατρικής Σχολιατρικής στα δημοτικά σχολεία του ιδιωτικού τομέα, όπως αυτά εφαρμόζονται στα δημοτικά σχολεία του δημόσιου τομέα.
Στόχος του πρώτου προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση παιδιών και γονέων για θέματα στοματικής υγείας. Πρόσθετα, τα παιδιά της Α’ τάξης δημοτικού θα εξετάζονται από Οδοντίατρο του δημόσιου τομέα και οι γονείς θα ενημερώνονται γραπτώς για την κατάσταση της στοματικής τους κοιλότητας. Σε περίπτωση θεραπευτικής αγωγής ισχύουν οι κανονισμοί που διέπουν τους δικαιούχους περίθαλψης από κέντρα υγείας και νοσοκομεία του δημοσίου.
Το δεύτερο πρόγραμμα Οδοντιατρικής Σχολιατρικής αφορά στο Πρόγραμμα Συνεργασίας με συμβεβλημένους Οδοντιάτρους του ιδιωτικού τομέα και καλύπτει τα παιδιά της Ε’ τάξης δημοτικού. Κατόπιν εξέτασης από οδοντίατρο του δημόσιου τομέα, τα παιδιά που παρουσιάζουν συγκεκριμένα οδοντιατρικά προβλήματα μπορούν να αποταθούν για θεραπεία σε οδοντίατρο της επιλογής τους, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Η πληρωμή των ιδιωτών οδοντιάτρων θα γίνεται από τις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, με βάση τον κυβερνητικό τιμοκατάλογο.
Κυρίες και κύριοι,
Η Σχολιατρική αποτελεί σημαντικό θεσμό στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης διάγνωσης, προαγωγής της υγείας, πρόληψης και διερεύνησης μεταδοτικών νοσημάτων. Στοχεύει στην πρόληψη, στην προαγωγή της υγείας των παιδιών και στη διατήρηση ενός σχολικού περιβάλλοντος το οποίο να συμβάλλει στην υγιή σωματική και ψυχική ανάπτυξή των παιδιών. Ευνοεί, επίσης, την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των αναγκαίων συνθηκών ούτως ώστε τα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Κλείνοντας, χαιρετίζω ξανά την κοινή προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και των εμπλεκόμενων Συνδέσμων Ιδιωτικών Σχολείων και ευελπιστώ σε συνέχιση της. Το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται πάντοτε αρωγός και συνοδοιπόρος, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, σε κοινές προσπάθειες προαγωγής και προστασίας της υγείας, προς όφελος όχι μόνο των παιδιών αλλά και όλων των ηλικιακών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού μας.”
Πηγή

(Visited 8 times, 1 visits today)

Last modified: 28 Ιουλίου, 2022

Close