Written by 10:24 am Ασφαλιστικά / Νομικά, Διάφορα

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και προϋποθέσεις λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

οδοντοτεχνική

Για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
Δικαιολογητικά:
01. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη (Απαραίτητο έγγραφο)
02. Άδεια Διαμονής/ Για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ε.Ε. (κατόχους τίτλου σπουδών, πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμο πτυχίο σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας οδοντοτεχνίτη, καθώς και στους κατόχους πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (νέου τύπου) διάρκειας δύο ετών, ειδικότητας οδοντοτεχνίτη)/ Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Χορήγηση άδειας διαμονής
03. Πιστοποιητικό ΙΚΑ (ασφαλιστικό βιβλιάριο) ή πιστοποιητικό αντίστοιχου φορέα άλλης χώρας (εφόσον η πρακτική άσκηση έχει γίνει στην αλλοδαπή)/ Για κατόχους τίτλου σπουδών, πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμο πτυχίο σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας οδοντοτεχνίτη, καθώς και στους κατόχους πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (νέου τύπου) διάρκειας δύο ετών, ειδικότητας οδοντοτεχνίτη.
04. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας/ Για τους λοιπούς ομογενείς από Κύπρο και Τουρκία απαιτείται Δελτίο Ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/91 και της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/92. Για τους ομογενείς εξ’ Αλβανίας απαιτείται Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ)/ Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
05. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου (7,63 €)
06. 2 Φωτογραφίες
07. Πιστοποιητικό Αμοιβαιότητας/ Για τους αλλοδαπούς πολίτες (κατόχους τίτλου σπουδών, πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμο πτυχίο σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας οδοντοτεχνίτη, καθώς και στους κατόχους πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (νέου τύπου) διάρκειας δύο ετών, ειδικότητας οδοντοτεχνίτη)
08. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Απαραίτητο έγγραφο)
09. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για το χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης του ενδιαφερομένου/ Για κατόχους τίτλου σπουδών, πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμο πτυχίο σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας οδοντοτεχνίτη, καθώς και στους κατόχους πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (νέου τύπου) διάρκειας δύο ετών, ειδικότητας οδοντοτεχνίτη. (Απαραίτητο έγγραφο)
10. Άδεια Εργασίας/ Για τους αλλοδαπούς πολίτες (κατόχους τίτλου σπουδών, πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμο πτυχίο σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας οδοντοτεχνίτη, καθώς και στους κατόχους πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (νέου τύπου) διάρκειας δύο ετών, ειδικότητας οδοντοτεχνίτη)
11. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη του εργοδότη του/ Για κατόχους τίτλου σπουδών, πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμο πτυχίο σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας οδοντοτεχνίτη, καθώς και στους κατόχους πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (νέου τύπου) διάρκειας δύο ετών, ειδικότητας οδοντοτεχνίτη/ Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη
12. Άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου του εργοδότη του/ Για κατόχους τίτλου σπουδών, πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμο πτυχίο σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας οδοντοτεχνίτη, καθώς και στους κατόχους πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (νέου τύπου) διάρκειας δύο ετών, ειδικότητας οδοντοτεχνίτη.
13. Άδεια Παραμονής/ Για τους αλλοδαπούς πολίτες (κατόχους τίτλου σπουδών, πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμο πτυχίο σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας οδοντοτεχνίτη, καθώς και στους κατόχους πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (νέου τύπου) διάρκειας δύο ετών, ειδικότητας οδοντοτεχνίτη)
Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά:  
01. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για επιτυχή εξέτασή του, από την εξεταστική επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 1666/86/ Για κατόχους τίτλου σπουδών, πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή ισότιμο πτυχίο σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας οδοντοτεχνίτη, καθώς και στους κατόχους πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (νέου τύπου) διάρκειας δύο ετών, ειδικότητας οδοντοτεχνίτη/ Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
02. Αντίγραφο πτυχίου ΤΕΙ ή ισότιμο πτυχίο σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ειδικότητας οδοντοτεχνίτη/ Αναζητείται υπηρεσιακά: Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου από ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για τη στρατολογία ή για άλλη χρήση
Διαδικασία:
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη.
Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
Δικαιολογητικά:  
01. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη/ Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη
02. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Απαραίτητο έγγραφο)
03. Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου (Απαραίτητο έγγραφο)
04. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες
05. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει συνταξιοδοτηθεί και ότι ασκεί το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη (είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο) (Απαραίτητο έγγραφο)
06. Παράβολο 38,15 € από Δημόσιο Ταμείο (διατίθεται από την υπηρεσία) Κατάσταση εις διπλούν του Μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (όπως αναφέρονται στην Α4β/1016/24-3-88 απόφαση – ΦΕΚ τ. Β 21/4/88)
07. Πρακτικό της Επιτροπής που αναφέρεται στο αριθ. Α4β/οικ. 2105/4-5-88 έγγραφό μας εφ΄ όσον έχει συσταθεί ή της υπηρεσίας από το οποίο να αποδεικνύεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αριθ. Α4β/1016/24-3-88 Απόφαση ΦΕΚ 214 τΒ 21- 4-88
08. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 από αδειούχο ηλεκτρολόγο ο οποίος έχει ανάλογη προς την εγκατεστημένη ισχύ άδεια, για τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ακεραιότητα των εργαζομένων
09. Σχεδιάγραμμα (κάτοψη) εις διπλούν από πολιτικό μηχανικό ή υπομηχανικό. Ελλείψει αυτών προσκομίζεται σχεδιάγραμμα (κάτοψη) από έμπειρο τεχνίτη επικυρωμένο από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Νομού, για το χώρο εγκατάστασης του εργαστηρίου. Επίσης, να υπάρχει τουαλέτα με προθάλαμο.
10. Προσκομίζεται εταιρικό το οποίο θα αφορά ή μόνο οδοντοτεχνίτες ή οδοντοτεχνίτες και συγγενείς αυτών Α΄ βαθμού (Σε περίπτωση εταιρικού σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 1666/86). Το εταιρικό μπορεί να αφορά οποιαδήποτε νόμιμη μορφή εταιρείας.
Διαδικασία:  
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.
Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.
Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).
Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν επικοινωνίας με το dentalalert του Προέδρου της ΕΝΟΔΕ, κου Λεωνίδα Κουτσοπόδη, παραθέτουμε διόρθωση στο άρθρο που αφορά τις προυποθέσεις λειτουργίας Οδοντοτεχνικού Εργαστηρίου. Ευχαριστούμε θερμά τον κο Κουτσοπόδη για την βοήθεια στην αρτιότερη ενημέρωση του κοινού του dentalalert.gr.
Ακολουθεί η επιστολή:
“Αξιοτιμοι κυριοι συντακτες,
σχετικα με την αναρτηση σας (http://www.dentalalert.gr/adia-askiseos-epangelmatos-ke-proipothesis-litourgias-odontotechnikou-ergastiriou/) και ειδικοτερα για την αδεια λειτουργιας οδοντοτεχνικου εργαστηριου ισχυει το αρθρ.32 του ν.4316/2015 οπου αναφερεται ΡΗΤΑ ΟΤΙ πλεον απαιτειται ορισμος επιστημονικα υπευθυνου πτυχιουχου Οδοντικης Τεχνολογιας ΤΕΙ.
Παρακαλω οπως διορθωσετε τη σχετικη αναρτηση σας.
με εκτιμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ ΕΝΟΔΕ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΗΣ DDT, Msc
Πτυχιουχος Οδοντικης Τεχνολογιας ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.”
Επισυνάπτεται και ο νόμος

(Visited 123 times, 1 visits today)

Last modified: July 28, 2022

Close